Vad är den största källan till luftföroreningar som finns i många tätorter?



Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »