Bilen på bilden är 3 år gammal och har precis haft sin första kontrollbesiktning. När ska den senast genomgå nästa kontrollbesiktning?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »