Hur kan man kontrollera om en medicin är lämplig att inta i samband med bilkörning?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »