Vilken är den viktigaste anledningen till att hålla låg hastighet inom tättbebyggt område?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »