Vilken är den högsta tillåtna hastigheten utanför tättbebyggt område, om inget annat anges?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »