Om man har en bil som är 170 cm bred och tänker transportera bred last på takräcket. Hur mycket får lasten maximalt skjuta ut?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »