Flera manliga förare omkommer på helgnätter, vad kan vara den vanligaste orsaken?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »