Finns det några risker med att försöka få igång en bil med hjälp av startkablar?



Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »