Finns det några risker med att försöka få igång en bil med hjälp av startkablar?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Du ska vara försiktig när du hanterar alla bilbatterier, även om de täta batterierna minskar risken för syraläckage och knallgas. Bildas knallgas finns det risk för explosion vid gnistbildning.” (Körkortsboken, upplaga 24, sida 139)


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: