Du har ett körkort med behörighet B. Vilket släpvagnstyp har du tillåtelse att dra?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »