Du stoppas i en trafikkontroll efter att ha kört i 55 km/h på en 30 km/h väg. Vad är följden?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »