Vilken är den största risken om man inte tar bort snö från bilens tak?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »