Om man kör på en livlig trafikerad 70-väg och det har bildats en kö av bilar bakom, eftersom att man har kört i 50 km/h. Har man anpassat farten på ett korrekt sätt?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »