Det finns en väg till vänster som du ska köra in på. Vad är den största risken i situationen på bilden?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »