Vilka vägmärken får man passera när man kör en lätt lastbil med tillkopplad påhängsvagn?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »