Det är viktigt att man håller tillräckligt låg hastighet när man kör i kurvor. Vilket påstående stämmer?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »