Hur påverkas reaktionstiden av att fordonets däck är slitna?



Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »