Hur mycket minskar bromssträckan i förhållande till rörelseenergin om man sänker hastigheten från 100 km/h till 50 km/h?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »