Vilket vägmärke innebär att man måste vara väl medveten om hur brett fordonet som man kör är?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »