Om färdbromsen inte fungerar, får man fortfarande köra om parkeringsbromsen fungerar?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »