Hur bör du placera en medvetslös person som andas utan svårighet för att inte riskera att personen blir kvävd?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »