Du kör på en motorväg. Hur kan du på bästa sätt undvika risken för vattenplaning?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »