Vilket alternativ stämmer, är det lämpligt att stoppa en kraftig blödning genom att med händerna klämma ihop såret?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »