Om ditt fordon är utrustad med katalysator, vad bör man tänka på?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »