Vilken av följande faktorer ökar risken för vattenplaning?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Breda däck
Ökar risken eftersom mer vatten måste pressas undan under däcken och detta leder till att däcken inte får kontakt med vägen.

Smala däck
Risken är mindre eftersom ytan under däcken är liten vilket innebär att det är lite vatten som måste pressas undan.

Låg hastighet

Risken är mindre eftersom däcken får bättre kontakt med vägen.

Slät körbana

Risken är mindre eftersom det inte kan bildas några djupa vattensamlingar på en slät väg.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: