Anta att du kör på en fotgängare. Hur stor roll spelar det att du kör i 30 km/h i stället för 50 km/h?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »