Du parkerar ditt fordon vid detta vägmärke en fredag kl 15:00. När måste du flytta på bilen?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »