Gäller din trafikförsäkring om du med grov vårdslöshet kolliderar med ett annat fordon?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »