Hur många passagerare, utöver föraren måste en bil minst vara registrerad för att klassas som en buss?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »