Vad är den högsta tillåtna totalviken för en lätt lastbil?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »