I vilket av följande fall räknas ett släpfordon alltid som lätt?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »