Har en vägtransportledare rätt att ge samma anvisningar som en polisman?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »