Har en vägtransportledare rätt att ge samma anvisningar som en polisman?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

En vägtransportledare har till uppgift att eskortera tunga, breda och långa transporter. Han eller hon har rätt att ge samma anvisningar som en polisman och du är skyldig att följa dem.” (Du och Jag i Trafiken, upplaga 30, sida 190)


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: