Du äger en vit personbil och önskar måla om bilen till röd så att det inte längre stämmer överens med registreringsbeviset. Inom vilken period måste du senast besiktiga ditt fordon?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »