Fordon bidrar till att växthusgaserna ökar i atmosfären. Hur påverkas jorden av ökningen?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »