Vad kan påföljden bli om du kör i 55 km/h där hastighetsbegränsningen är 30 km/h?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »