Du äger ett avställt fordon. Är du skyldig att betala fordonsskatt och trafikförsäkring för fordonet?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »