När du gör en säkerhetskontroll så märker du att det inte finns någon vätska i denna behållare. Vad gör du?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »