Du håller på att köra om fordonet på bilden när du upptäcker din avfart och det är tät trafik bakom dig. Vad gör du?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »