Du har ett släp som är utrustad med broms. Varför är det viktigt att säkerhetsvajern sitter rätt?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »