Du ska svänga till höger i cirkulationsplatsen. Är du skyldig att ge tecken med höger blinker?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »