Du ska till en butik som ligger på den här gatan. Får du köra med bilen in till butiken?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »