Vilket alternativ stämmer angående användning av vägrenen?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

“Ibland måste du bogsera en annan bil, till exempel vid motorhaveri. Bogsering ska ske på vägrenen eller, om den saknas, längst till höger på vägen.” (Körkortsboken, upplaga 26, sida 249)

“Cyklar och tvåhjuliga mopeder klass II ska vid färd på väg föras på cykelbana om sådan finns.” (Trafikförordningen)


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: