Ungefär hur stor andel utav trafikolyckor där personer skadas sker i mörker?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »