Du kör på en landsväg, vilket mötande fordon är oftast svårast att bedöma hastigheten på?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »