Hur många meter färdas du på 5 sekunder om du håller hastigheten 80 km/h?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

För att räkna ut svaret på denna fråga så måste vi först omvandla km/h till m/s. För att få fram hur många meter vi färdas per sekund så delar vi hastigheten med 3,6 vilket är ett fast tal för att omvandla km/h till m/s.

80 km/h / 3,6 = 22 m/s (avrundat neråt från 22,22)

Svaret måste du sedan multiplicera med 5 eftersom du vill ha avståndet för 5 sekunder.

22 m/s * 5 = 110 meter

Under kunskapsprovet har du tillgång till en miniräknare. Denna miniräknaren får du låna av Trafikverket på plats.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: