Hur många meter färdas du på 5 sekunder om du håller hastigheten 80 km/h?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »