Du ökar din hastighet från 30 km/h till 90 km/h. Hur många gånger ökar din bromssträcka?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »