Hur bör du rikta blicken för att inte bli bländad av mötande trafik när du kör i mörker och vägen saknar belysning?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »