Är det tillåtet att överskrida mittlinjen med vänster hjul vid en omkörning, samtidigt som du har mötande trafik?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »