Vilken faktor avgör i första hand, hur fort du bör köra över järnvägskorsningen på bilden?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »